Vedomie a úrovne vnímania

Zuzana Jankajová

Mám prístup k vyššiemu vedomiu ľudstva a k nášmu podvedomiu a cez tieto roviny nášho bytia uzdravujem, liečim a transformujem naše životy.

Prešla som vlastnou hlbokou transformáciou, vďaka čomu rozumiem hlbším procesom a tomu, čo a prečo sa nám deje v našich životoch.

Mám prístup k hlbšiemu stavu vedomia prostredníctvom mozgových vĺn alfa - theta a delta, čo otvára prijímanie intuitívnych informácií o klientovi, o jeho stave vedomia, podvedomia, zdravia a životných situácií.

Theta vlny poskytujú napojenie na podvedomie, odkiaľ možno čerpať inšpiráciu, tvorivosť, vhľady a liečivé energie.

Vlny alfa poskytujú most k vedomej mysli, a tak môžem pracovať s Vaším hlbokým podvedomím a tak Vás vedome liečiť.

Delta vlny predstavujú podvedomú myseľ. Delta je pre nás akýmsi radarom, ktorý vyhľadáva informácie a na nevedomej úrovni nám napomáha pochopiť veci, ktoré na vedomej úrovni pochopiť nemôžeme.

Delta je o intuícii, jemnom, citlivom a inštinktívnom naladení. Tieto mozgové vlny sú najviac prepojené s frekvenciami môjho liečenia.

Transformujem a uzdravujem Vaše emócie, pocity, neistoty, myšlienky a aj Vaše fyzické telo.

Liečim a transformujem vedomé a podvedomé presvedčenia, vzorce, strachy a bloky, ktoré Vám blokujú Vašu vlastnú životnú energiu.

Váš stav vedomia a podvedomia ovplyvňuje Vašu realitu a to, čo sa Vám deje vo Vašom živote.

Vytváram rovnováhu a súlad Vášho vedomia, podvedomia, mysle, tela, emócií a pocitov a vďaka tomu sa začnete napájať a prepájať s Vašou dušou a to Vám prinesie lepší a kvalitnejší život na každej úrovni a v každej oblasti Vášho života.

Je to dlhodobejší proces, počas ktorého vediem klienta prirodzenou cestou k transformácii Vášho celého života.

Klienti ku mne prichádzajú na základe svojich vnútorných pocitov a venujeme sa oblastiam, ktoré Vás zaujímajú, či trápia.

Vy si určíte ako často chcete pracovať a kedy cítite, že je čas na zmenu vo Vašom živote.

Ceny našich sedení si dohodneme individuálne pri našom 1. rozhovore.

Kde prejdeme spoločne, čo chcete vyriešiť, vysvetlím Vám hlbšie proces mojej práce a môjho liečenia.

A ak sa Vám všetko bude páčiť a bude to s Vami v súlade, tak si dohodneme následný postup našej spoločnej práce.

Dohodnite si so mnou

1. Rozhovor

                                          Zadarmo

Chcete sa pohnúť vo Vašom živote, uzdraviť sa, či vyriešiť životné situácie, ktoré Vás trápia alebo blokujú?

Chcete sa cítiť spokojnejšie, sebavedomejšie, mať hojnosť, úspech a krásne vzťahy vo Vašom živote?

Tak mi napíšte správu a spoločne sa pozrieme na to, čo je za Vašimi životnými situáciami a ťažkosťami.

Dám Vám hlbší pohľad do toho, prečo sa to deje a ako to vieme vyriešiť.

Teším sa na Vás

Zuzana

Mám záujem o 1. Rozhovor

Mozgové vlny a frekvencie


Alfa, Beta, Gama, Delta a Théta stav

Ľudský mozog a myseľ je pre veľa ľudí stále do značnej miery záhadou. O mozgu sa dá povedať, že je to najvýznamnejší orgán nielen v tele človeka, ale aj prevažnej časti živých tvorov na tejto planéte. Nesmierna zložitosť štruktúry mozgu a jeho funkcií je tvrdým orieškom pre bádateľov v rôznych oboroch. Albert Einstein údajne kedysi prehlásil, že ďalšia revolúcia ľudstva bude psychologická.

Mozog býva často vedcami označovaný ako geniálny biologický počítač

Z jeho obrovskej kapacity sme však schopní prakticky využívať len asi jednu desatinu. To, čo nazývame bežným vedomím, je teda v skutočnosti len obyčajnou kvapkou z oceánu inteligencie.

Prvá vedecká zmienka o mozgových vlnách padla už koncom 19. storočia, ale až s vynálezom elektroencefalogramu (EEG) v 30. rokoch 20. storočia bolo možné existenciu vĺn skutočne dokázať a rozlíšiť aj ich rôzne podoby.

Mozgové vlny prichádzajú automaticky s tým, ako prežívame svet okolo nás. Dá sa však naučiť ovládať ich intenzitu. Napríklad pomocou meditácie, autogénneho tréningu, relaxačných techník a hlbšou duchovnou prácou na sebe.

Pôvodný výskum v oblasti frekvencií mozgových vĺn uskutočnil britský biofyzik a zenový majster C. Maxwell Cade. Cade meral mozgové vlny mnohým klientom, duchovným majstrom a jogínom. Meraním zisťoval, čo se v mozgu odohráva počas meditácií a v podobných stavoch vedomia. Tento svoj objav podrobne popisuje v knihe Precitnutie mysle: Biofeedback a rozvoj vyšších stavov vedomia.

Takmer tridsať rokov sa Anna Wise, spolupracovníčka Cadeho venovala meraniu mozgových vĺn ľudí, ktorí si želali dosiahnuť vedomie duchovných majstrov, meditačných učiteľov, alebo výnimočne úspešných a talentovaných ľudí.

Ja mám prebudenú myseľ, ktorej vzory mozgových vĺn kombinujú intuíciu, empatiu, kreativitu, inšpiráciu a osobné vhľady.

Liečim a transformujem prostredníctvom vysokej úrovni môjho vedomia. V stave prebudenej mysle je moja myseľ čistejšia, jasnejšia, rýchlejšia a flexibilnejšia a vďaka tomu:

  • emócie sa stávajú oveľa viac pochopiteľné, ľahšie a rýchlejšie s nimi pracujem a transformujem ich na nový želaný stav
  • informácie medzi vedomím, podvedomím, a nevedomím sa ľahko a prirodzene čítam a pracujem s nimi
  • intuíciu, vhľady a empatiu prirodzene používam pri práci s klientami

Dohodnite si Sedenie

Ak ste rozhodnutý pohnúť sa vo Vašom živote a hľadáte tú cestu a riešenie, napíšte mi správu.

Sedenie si vieme dať online formou hovoru alebo videohovoru.

Tak Vás poprosím poslať mi buď Vaše meno na Facebooku alebo Vaše číslo na Whatsappe, aby som Vás vedela kontaktovať priamo.

A následne Vám napíšem, aby sme sa dohodli na ďalšom kroku, dohodneme si termín a po úhrade si dáme spoločné sedenie.

Môžete mi do správy napísať aj oblasť, s ktorou by ste chceli popracovať.

Teším sa na Vás

Zuzana