Ako funguje život
Zuzana Jankajová

Všetko, čo sa v našom živote deje sme si vytvorili prostredníctvom myšlienok, názorov a vzorcov skrytých v našom podvedomí. Je to práve podvedomá časť mysle (95%), ktorá tieto presvedčenia, názory a vzorce správania drží. Ak chcete zmeniť svoje životy, zmeňte svoje presvedčenia a názory, ktoré sú v podvedomí skryté.

Presvedčenia si v podvedomí držíme na štyroch rôznych úrovniach:

  • základná úroveň (súčasný život)
  • genetická úroveň (dedičná)
  • iné životy
  • úroveň duše

Presvedčenia základnej úrovne - väčšinu týchto presvedčení sme získali v priebehu tohto života do veku 4 rokov. Práve v skorom veku, ba dokonca počas tehotenstva je formovaná väčšina životných presvedčení, názorov a vzorcov správania. Tieto programy a presvedčenia Vami nevedome ovplyvňujú či zasahujú do Vášho života, až kým si ich neuvedomíme a na vedomej úrovni nezmeníme.

Presvedčenia genetickej úrovne - sú získané od našich predkov, pričom sme ovplyvňovaní až 11 generácií dozadu (a náš život ovplyvňuje 11 generácií dopredu). Na tejto úrovni môžu byť rôzne druhy názorov, presvedčení, ktoré si Vaša rodina nesie niekoľko desaťročí či dokonca stáročí. Medzi takéto presvedčenia patria zväčša tie, ktoré podčiarkujú určitý rodinný systém (problém) alebo za určitých podmienok tento problém vyvolajú.

Úroveň historická (iných životov) - tieto presvedčenia pochádzajú zo spomienok na iné životy, ktoré niektorí ľudia považujú za "minulý život" a iní sa domnievajú, že ide o "paralelné životy". Práve na tejto úrovni sú držané rôzne obavy a fóbie. Spomienka na udusenie v inom živote môže vytvoriť klaustrofóbiu v tomto živote.  Vieme túto životnú fóbiu zmeniť tým, že naučíme podvedomie rozdiel medzi tým, čo sa stalo vtedy a čo sa deje teraz.

Mnoho ďalších celoživotných presvedčení sa odráža v sľuboch alebo záväzkoch, ktoré sme v iných životoch dali.

Presvedčenia na úrovni duše - zahŕňa presvedčenia o tom, kým v svojej podstate skutočne sme. Sú to zvyčajne presvedčenia o tom, kým sme a aký je náš účel v tomto živote. Odzrkadľuje náš pohľad na radosť, šťastie, lásku, mier a podobne.

Tvorba nového JA a nového života

Tvorba nového JA  je proces tvorby nových presvedčení alebo pocitov (podobne ako u programov do počítača). Každý z nás má právo na kvalitný, zmysluplný život plný radosti, šťastia a lásky, preto si dovoľte tieto nové pocity do svojho života prijať a absorbovať ich každou bunkou svojho tela.

Na dosiahnutie kvalitného života je dôležité nie len odstrániť nefunkčné a obmedzujúce presvedčenia ale aj vytvoriť nové a pozitívne pocity, aby sme boli schopní žiť každodenný život v radosti, šťastí a láske. Nie všetci vieme, aké to je žiť v harmónii, šťastne a plnohodnotne. Nie všetci vieme aké to je byť milovaní, chcení či prijatí.

Tvorba nového života je cesta objavovania našich vnútorných blokov a presvedčení. Táto cesta spoznávania seba samých sa netýka len súkromného života, ale aj pracovného života v akejkoľvek oblasti.

Je to cesta učenia sa a spoznávania sa, ktorá Vám prinesie všetko po čom skutočne túžite.

Chcete aj Vy mať lepší život?

Túžite žiť v časovej, finančnej a životnej slobode, kde si viete splniť čokoľvek po čom túžite?

Či už sa venujete rodine, partnerovi, deťom, sebe, práci, koníčkom, záľubám, kreatívnej, či umeleckej tvorbe alebo športu, biznisu, školeniam, tréningom či niečom inému..

Ste spokojní s Vaším partnerským vzťahom a so sebou samým, s Vaším telom?

Ste šťastní, vyrovnaní, sebavedomí a nadšení zo svojho života?

Ste spokojný s tým, koľko času trávite v práci, či v podnikaní?

Zarábate ideálnu sumu vo Vašom živote?

Máte život, po akom túžite?