Copyright

© Zuzana Jankajová | 2019 Všetky práva vyhradené

© Zuzana Jankajová | 2019 Všetky práva vyhradené Všetky služby, videá, materiály, texty, metódy a techniky pochádzajúce od Zuzany Jankajovej uverejnené na webstránke, na internete, na sedení, na koučingu alebo počas rozhovorov a písomnej komunikácie sú predmetom autorskej ochrany.

Ich používanie, reprodukcia, úprava, doplnenie, zdieľanie, šírenie je možné iba s písomným súhlasom Zuzany Jankajovej.

Všetky služby, videá, materiály, texty, metódy a techniky sú na súkromné použitie. Je zakázané to ďalej šíriť,  upravovať a dopĺňať. Je zakázané to ďalej šíriť aj voči rodinným príslušníkom. Je zakázané to ďalej využívať na priamy, či nepriamy predaj, propagáciu, či službu.

Je dovolené zdieľať neupravené príspevky z verejných príspevkov, z internetových stránok a z webstránky Zuzany Jankajovej, kde je zrozumiteľné a jasné, že autorom je Zuzana Jankajová.